Logo Restauracja Ariel
Book a table: (48) 512 093 205

Contact & Reservation

Jewish Restaurant "Ariel"

Szeroka 18 street
31-053 Cracow
Show on map

Table reservation

tel. (48) 512 093 205
tel. (12) 421 79 20
biuro@ariel-krakow.pl

Accounting administration

tel. (12) 431 13 72

Book online:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Restauracja Żydowska ARIEL Sp.z o.o., ul. Zdrowa 2A/23, 31-216 Kraków)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ariel-krakow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Restauracja Żydowska ARIEL Sp.z o.o.
Headquarters: Zdrowa 2A/23 street, 31-216 Krakow
District Court for Krakow-Srodmiescie in Krakow XI Commercial Division of KRS
KRS number: 0000346126 / Share capital: 2 224 000,00 zł / Paid in capital: 2 224 000,00 zł
REGON: 350661199 / NIP: 6760118874
Bank account: Kredyt Bank S.A. 57 1500 1142 1220 6033 7174 0000